Gin er efterhånden blevet en videnskab - vi har flere af verdens bedste og førende Gin producenter. Ønsker du en gin til din G+T, en "sipper" som alternativ til en god Cognac eller en sødlig Old Tom Style - så har vi det.

Citadelle af Maison Ferrand laver noget af verdens bedste gin til cocktails og G+T. Med en efterhånden flot og varieret portefølje af kvalitetsgin fastholder Citadelle sin placering på markedet som en eksperimenterende producent, der aldrig går på kompromis med kvalitet. 

Fransk Cognac "know-how" blandet med moderne tænkning!

Foto

Nyborg Destilleri åbnede i 2017 og er derfor meget nye på markedet. Deres gin smager dog som var det produceret af gamle, erfarne destillatører.
6 ildsjæle går sammen om at lave Gin fra fyn i absolut verdensklasse. 

Deres gin er allerede blevet introduceret på flere topbarer i hele Europa, og væksten fortsætter. Vi er ikke bare glade, men ligefrem stolte, over at have et samarbejde med et så dygtige mennesker. 

"At Copenhagen Distillery, we believe in simplicity and. We pay respect to tradition, but it's through design, experimentation and redical thinking that we propel ourselves into new and uncharted territories. From the distillation and discovery of tantalizing new flavors, to the design of the bottle, the entire experience of enjoying one of our spirits should be a pleasure for both the palate and the eye."

cph foto test
Error executing template "Designs/Rapido/Paragraph/PromotionProducts.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_9d148d64b52040f1a65a5b035937b9cc.Execute() in D:\dynamicweb.net\Solutions\Dynamicweb\juulsvin.cloud.dynamicweb-cms.com\Files\Templates\Designs\Rapido\Paragraph\PromotionProducts.cshtml:line 47
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.ParagraphViewModel> 2 @using Dynamicweb.Ecommerce.Frontend; 3 @using Dynamicweb.Core; 4 @using System.Linq; 5 6 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.ParagraphViewModel> 7 8 @functions { 9 public string columnClass() 10 { 11 string columnValue = Model.Item.GetList("Width") != null ? Model.Item.GetList("Width").SelectedValue : "12"; 12 string columnClasses = "grid__col-lg-" + columnValue + " grid__col-md-" + columnValue + " grid__col-sm-" + columnValue; 13 string hideOnMobile = Model.Item.GetList("WidthMobile").SelectedValue == "hide" ? " u-hidden-xs u-hidden-xxs" : " grid__col-xs-" + Model.Item.GetList("WidthMobile").SelectedValue; 14 15 return columnClasses + hideOnMobile; 16 } 17 } 18 19 20 @{ 21 int productCatalogId = GetPageIdByNavigationTag("PromotionFeed"); 22 string feedFullUrl = "/Default.aspx?ID=" + productCatalogId; 23 int paragraphId = Model.ID; 24 25 var products = Model.Item.GetValue("Products") as List<ProductViewModel> 26 ; 27 28 feedFullUrl += "&Combinations="; 29 bool onlyPreview = Converter.ToBoolean(Pageview.Area.Item["OnlyPreviewForAnonymous"]) && Pageview.User == null; 30 31 if (products != null) 32 { 33 for (var i = 0; i < products.Count; i++) 34 { 35 feedFullUrl += products[i].Id; 36 feedFullUrl += products[i].VariantId != "" ? "%20" + products[i].VariantId : ""; 37 feedFullUrl += ","; 38 } 39 } 40 else 41 { 42 feedFullUrl = ""; 43 } 44 45 var columnSize = 3; 46 47 if (products.Count == 3) 48 { 49 columnSize = 4; 50 } 51 52 if (products.Count == 2) 53 { 54 columnSize = 6; 55 } 56 57 if (products.Count == 1) 58 { 59 columnSize = 12; 60 } 61 62 switch (Model.Item.GetList("Width").SelectedValue) 63 { 64 case "6": 65 case "4": 66 columnSize = 6; 67 break; 68 case "3": 69 columnSize = 12; 70 break; 71 } 72 } 73 <div class="@columnClass() paragraph-container"> 74 <div class="grid grid--external-bleed js-handlebars-root" id="PromotionProductList_@paragraphId" data-template="PromotionProducts" data-pre-render-template="ProductPreRenderContainer" data-json-feed="@feedFullUrl" data-preloader="minimal"></div> 75 </div> 76 77 <script id="ProductPreRenderContainer" type="text/x-template"> 78 <div class="grid__col-md-@columnSize"> 79 <div class="pre-render-element pre-render-element--md"></div> 80 </div> 81 <div class="grid__col-md-@columnSize"> 82 <div class="pre-render-element pre-render-element--md"></div> 83 </div> 84 <div class="grid__col-md-@columnSize"> 85 <div class="pre-render-element pre-render-element--md"></div> 86 </div> 87 <div class="grid__col-md-@columnSize"> 88 <div class="pre-render-element pre-render-element--md"></div> 89 </div> 90 </script> 91 92 @* Grid view *@ 93 <script id="PromotionProducts" type="text/x-template"> 94 {{#.}} 95 <div class="grid__col-lg-@columnSize grid__col-md-@columnSize grid__col-sm-@columnSize grid__col-xs-6"> 96 <div class="grid__cell product-list__grid-item__image dw-mod {{noImage}}"> 97 <div class="stickers-container dw-mod"> 98 {{#Stickers}} 99 {{>Sticker}} 100 {{/Stickers}} 101 </div> 102 <a href="{{link}}" onclick="Scroll.SavePosition(event)"><img class="grid__cell-img grid__cell-img--centered b-lazy" src="/Files/Images/placeholder.gif" data-src="/Admin/Public/GetImage.ashx?width=300&amp;height=300&amp;crop=5&amp;Compression=75&amp;DoNotUpscale=true&amp;FillCanvas=true&amp;image={{image}}" alt="{{name}}" /></a> 103 </div> 104 105 <div class="grid__cell product-list__grid-item__price-info {{shortGridInfo}} dw-mod" style="padding-bottom:0em;"> 106 <a href="{{link}}" onclick="Scroll.SavePosition(event)" title="{{name}}"><h6 style="height:3em; line-height:1.5em; overflow:hidden; margin-bottom:0em;">{{name}}</h6></a> 107 <div class="item-number dw-mod" style="margin-bottom:0em;">{{productType}} - {{country}}</div> 108 <div class="item-number dw-mod">{{number}} - {{bottleSize}}L.</div> 109 @if (!onlyPreview) 110 { 111 112 <div class="price dw-mod">{{price}}</div> 113 <div class="before-price {{onSale}} dw-mod">{{discount}}</div> 114 } 115 116 <input type="hidden" value="{{unitId}}" name="Unit" id="Unit_{{id}}" /> 117 <input type="hidden" value="{{variantid}}" name="VariantID" id="Variant_{{id}}" /> 118 </div> 119 <div class="product-list__grid-item__footer dw-mod" style="padding-top:0em;"> 120 <div class="u-ta-center u-inline-block"> 121 <div class="buttons-collection {{hideBuyOptions}}"> 122 <input type="number" class="u-w80px u-pull--left" id="Quantity_{{id}}" name="Quantity{{id}}" value="1" min="1"> 123 124 <button type="button" id="CartButton_{{id}}" class="btn btn--primary btn--condensed u-pull--right u-no-margin dw-mod {{hasVariants}}" name="submit" onclick="Cart.AddToCart(event, '{{id}}', document.getElementById('Quantity_{{id}}').value, 'Unit_{{id}}', 'Variant_{{id}}');" {{hasVariants}}><i class="fas fa-shopping-cart"></i></button> 125 126 </div> 127 </div> 128 </div> 129 <div class="product-list__grid-item__footer dw-mod"style="padding-top:0em;padding-bottom:0em;"> 130 <div class="u-ta-center"> 131 <a href="{{link}}" id="CartButton_{{id}}" class="btn btn--secondary btn--full u-no-margin dw-mod">@Translate("View")</a> 132 </div> 133 </div> 134 </div> 135 {{/.}} 136 137 {{^.}} 138 <div class="grid__col-12"> 139 <h2 class="u-ta-center">@Translate("No products found")</h2> 140 </div> 141 {{/.}} 142 </script> 143 144 <script id="Sticker" type="text/x-template"> 145 <div class="stickers-container__tag {{className}} dw-mod">{{text}}</div> 146 </script> 147

TILMELD DIG JUULS VIN & SPIRITUS NYHEDSBREV OG GÅ IKKE GLIP AF SPÆNDENDE NYHEDER, INFORMATION OM EVENTS OG EN MASSE GODE TILBUD.